počet produktů: 0
cena: 0 CZK
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
počítadlo přístupů
online: 5
dnes: 146
týden: 1103
celkem: 915611
CERTIFIKÁTY
     
 
   
 
  
 
 
 

PĚT ELEMENTŮ

 

PĚT ELEMENTŮ
 
Energetický kruh života a prevence zdraví, podle tradiční čínské medicíny.
                                                                                                                           
  • je symbolem vesmírných cyklů
  • je symbolem cyklu života
  • je symbolem energetických vazeb
  • je symbolem vztahů orgánů a těla
  • je symbolem zrodu a zániku
  
 
Základem veškerého dění jsou na sobě závislé a proti sobě působící  póly jedné energie, Jin a Jang, všechno ostatní je výsledkem této energie. 
Vše kolem nás obsahuje vždy kvalitu těchto dvou pólů, jeden však vždy převažuje nad druhým. Oba póly se cyklicky střídají, den - Jang, noc - Jin, léto - Jang, zima - Jin. Mohou se ale střídat i disharmonicky, prudké ochlazení v létě, nebo naopak, prudké oteplení v zimě. 
I nemoci člověka mají povahu Jinovou, nebo Jangovou. Například zvýšená teplota Jin se vyznačuje pomalým pulsem , třesavkou, zpomaleným dýcháním, musíme podávat  teplé nápoje a nemocného zahřívat, doplnit energii Jang. Naopak teplotu povahy Jang, provází zrychlený tep i dech, rudé tváře, pocení a musíme doplnit energii Jin, například studenými obklady. 
Jin-Jangové energie obsahují vždy jeden plný a jeden dutý orgán v těle, souvisí spolu, ale působí i na ostatní orgány. 
Aby se tyto energie mohly projevit, potřebují hmotu, tu představuje pět prvků :
dřevo, oheň, země, kov a voda.
Ke každému prvku jsou přiřazeny  tělesné a smyslové orgány, roční doby, Číňané jich mají pět : životní etapy, chutě, barvy, vůně, emoce, rozumové projevy atd. 
Jednotlivé prvky jsou spolu ve vztahu vzájemné podpory, kontroly či tlumení. Tyto vztahy jsou velmi důležité při vyrovnávání Čchi v orgánech, protože léčíme nějaký problém a  přitom nepůsobíme přímo na něj. 
 
TĚCHTO  PĚT  PRVKŮ TVOŘÍ   ČÍNSKÝ  
PENTAGRAM  
 
  • Oheň : léto, horko, dorůstání, černá barva, hořká chuť, radost.
  • Dřevo : jaro, vítr, rození, zelená barva, kyselá chuť, hněv.
  • Země : pozdní léto, vlhko, proměna, žlutá barva, sladká chuť, zádumčivost.
  • Voda : zima, chlad, uschování, černá barva, slaná chuť, strach.
  • Kov : podzim, sucho, dozrávání, bílá barva, pálivá chuť, smutek.
 
 
Podle čínského pentagramu se řídí i užívání produktů korporace Tianshi, protože podle něho lze určit, který orgán je nutné v tom, kterém období posílit, dodat mu energii, aby byly Jin - Jangové energie v souladu a organismus se vyléčil a dostal do rovnováhy.
 
VZTAHY   MEZI   PĚTI   PRVKY 
Pět prvků je mezi sebou spojeno v určitých vztazích a jejich činnost je vzájemně podmíněna. Změna chování  kteréhokoliv z prvků vyvolá reakci ve všech ostatních a vychyluje prostředí z rovnováhy. 
Vzájemné vztahy sledujeme celkem čtyři. Dva jsou vztahy konstruktivní, tedy díky jim se vytvářejí  a zachovávají podmínky pro vznikání a trvání věcí. 
Jsou to vztahy „rození" a  „ovládání". Druhé dva vztahy vzájemností, jsou destruktivní, neboť narušují  rovnováhu prostředí  a vedou tedy k záhubě. Jsou to vztahy „ podmaňování" a „ ponižování " / protirození  a protiovládání /.  
Vztahy mezi prvky utvářejí uzavřený kruh, v němž každý prvek ovlivňuje ostatní a podílí se tím na křehké rovnováze nevyhnutelně potřebné pro přežití každé formy bytí.
 
 
Charakteristika  pěti  prvků 
V přírodě v nejširším slova smyslu, se rozčlenění  podle prvků projevuje následovně.  
Prvky formují prostor  -   tím, že vytvářejí jeho strany :
Východ  -  dřevo, jih  -  oheň, střed - zem, západ - kov, sever - voda.
 Prvky  jsou  příčinou  střídání  ročních  období :
Jaro  -  dřevo, léto  -  oheň,  pozdní léto  -  zem,  podzim  -  kov, zima  -  voda
Energie prvků je původcem vzniku a charakteru podnebí :    
Větrno  -  dřevo, horko  -  oheň, vlhko  -  zem, sucho  -  kov, chladno  -  voda. 
Je tu pak příbuznost napohled úplně odlišných věcí a jevů, která vyplívá právě z toho, že mají společného původce, ten který prvek. 
Například :  dřevo - východ, jaro, větrno, vše v zárodečném stavu, modrá a zelená barva, kyselá chuť apod.
V člověku se pět prvků projevuje prostřednictvím pěti orgánů Jin, kterými jsou :
Játra  -  dřevo, srdce  -  oheň, slezina  -  zem, plíce  -  kov, ledviny  -  voda.
 
D Ř E V O
 
Prvku dřevo přináleží východ, v podnebí větrno, a jeho ročním obdobím je jaro. Vlastností dřeva je schopnost ohýbání i napřimování , a jeho funkcí je pronikat do okolí, / prostupovat /. Tělesná forma dřeva je podlouhlá, a jeho přirozenost je teplá. Dřevo souvisí se vším co je křehké, slabé a právě se rodící, představuje vše rostlinného charakteru. 
Ve fázi cyklu proměn, znamená početí.
Východu přináleží barva modrá a zelená, Čchi dřeva vniká do jater a vychází očima. Játra - žlučník - nerovnováha energií působí onemocnění těchto orgánů, ale může vést i k poškození žaludku a sleziny. Játra nedostatečně provádějí očistu krve a to způsobuje spoustu dalších komplikací. Jí způsobené chorobné stavy, vyvolávají lekavost.
 Její chuť je kyselá, roční období je pod znamením Jupitera, číslem je 8. Jarní Čchi se koncentruje v hlavě, nemoci jí způsobené  se poznají na šlachách a vazivu, kondice se pozná na nehtech. 
„Utajená přítomnost dřeva" /v dalších prvcích/, je takováto : dřevo se rodí z vody, vyrůstá ze země, bují ohněm a formuje se kovem.
Všechna Čchi, plodící život se transformuje ze dřeva. Když si vezmeme jako příklad život člověka, pak vše, co si  člověk obléká  a co požívá, pochází ze dřeva. 
Získat dřevo  znamená žít, ztratit ho znamená zahynout. 
Proto mezi pěti prvky, ani jeden nemůže neobsahovat dřevo.
 
O H E Ň
 
Prvku oheň přináleží jih, léto a v podnebí představuje horko. Vlastností prvku je, že je horký, šlehá nahoru, funkcí je ohřívat a vysoušet. Tělesná forma ohně je zaostřená  a přirozenost horká. Oheň souvisí se vším, co má horkou povahu a stoupá vzhůru. 
Jihu náleží barva rudá. Čchi jihu vniká do srdce a vychází ušima. Srdce, mají smyslový vývod přes jazyk, řídí cévní systém, kondice se pozná na tvářích. Její esence se uchovává v srdci a proto se nemoci jí způsobené poznají na orgánech Jin, srdce je vládcem Jinu. Chuť je hořká, roční období je pod znamením Mars, nemoci jí způsobené se poznají na cévách, jejím číslem je 7.
Srdce - tenké střevo : srdce - jako pumpa v těle přečerpává veškerou  krev v organismu. Jestliže dojde k jeho poškození způsobuje to komplikace - např. onemocnění plic, kde se zvyšuje tlak a poškozuje plicní funkce. 
Zrovna tak tenké střevo ovlivňuje i funkci tlustého střeva, protože při nedostatečném vstřebávání potravy může vést ke zhoršení funkce tlustého střeva a k ukládání zbytků potravy, zánětům a dalším komplikacím, jako je např. rakovina tlustého střeva. 
„Utajená přítomnost ohně" /v dalších prvcích/, je takováto : když je provrtáno dřevo, objeví se, když se udeří na kov,objeví se, když se křeše kamenem, objeví se, o ohni ve vodě lidé většinou ani nevědí, a přitom olej může rodit oheň, líh může rodit oheň, za velkého deště se rodí blesky a z vlhkosti také může vzniknout horkost. 
Oheň představuje základ  pro tvorbu Jangu, i když zdánlivě nemá žádný tvar, ve skutečnosti, není místa, kde by nebyl přítomen. Nic z toho, co je produktem transformace Čchi, by se bez ohně nemohlo zrodit. 
Proto mezi pěti prvky ani jeden nemůže neobsahovat oheň.
 
ZEM
 
Zemi přináleží střed, jeho ročním obdobím je pozdní léto. V podnební transformaci vzniká vlhko. Vlastností je, že plodí, funkce je rozhojňování, zmnožování. Tělesná forma je oblá a její  přirozeností je zapařování se. Ve fázi cyklu proměn představuje změnu  - dospění.
Středu patří žlutá barva, Čchi středu vniká do sleziny, vychází ústy, řídí svaly, kondici se pozná na rtech. Její esence se uchovává ve slezině a nemoci jí způsobené se odrážejí na kořenu jazyka. Chuť je sladká, její roční období je pod znamením Saturnu. Nemoci jí způsobené se poznají na svalstvu, číslem je 5.
Žaludek - slezina, jako orgán , který tvoří novou krev, je ovlivňován nejenom funkcí srdce  jako pumpy, ale i očistnou funkcí jater a tím tedy působí na správnou výměnu kyslíku v plicích, při onemocnění dochází k dechovým komplikacím. 
„Utajená přítomnost země "/v dalších prvcích/,  je takováto : dřevo bez země by nemohlo růst, kov bez země by nemohl vznikat, voda bez země by se nemohla shromažďovat. Zrod žádné z myriád věcí  se neobejde bez podpory země. 
Proto mezi pěti prvky  ani jeden  nemůže neobsahovat zem.
 
KOV
 
Kovu přináleží západ, ročním obdobím je podzim a v podnební transformaci jeho Čchi je sucho. Vlastností kovu je, že podléhá změnám a dá se formovat, jeho funkcí je svírat a stahovat. Tělesná forma kovu je hranatá, jeho přirozenost je čistá.Ve fázi proměn, představuje dozrání.
Západu přináleží barva bílá- Čchi západu vniká do plic a vychází nosem, řídí pokožku, kondice se pozná na ochlupení. Její esence se uchovává v plicích a způsobuje nemoci, jež se projevují na zádech.Její chuť je pálivá, roční období je pod znamením planety Venuše.Nemoci jí způsobené se poznají na pokožce a ochlupení, číslem je 9.
Tlusté střevo - plíce : plíce jsou energeticky spojeny s tlustým střevem a ovlivňují další vylučovací soustavu, což jsou močový měchýř a ledviny. Zpracování potravy v tlustém střevu ovlivňují játra a žlučník, žluč totiž obsahuje enzymy štěpící tuky. 
„Utajená přítomnost kovu "/v dalších prvcích/, je takováto : kov je produkován z horských minerálů, rodí se ze země, je promýván v říčním písku a ukrývá se ve vodě. V rostlinách je rtuť, dřevo obsahuje cín a olovo - to je utajená přítomnost ve dřevě. Kov může spojovat  rozptýlené, a měkké může učinit tvrdým - to jsou jeho přeměny v ohni
Užitečnost kovu je v tom, že je pevný a neničí se, žádná z věcí  stvořených proměnami Čchi by nemohla být pevná a tvrdá, kdyby se jí nedostávalo Čchi kovu. Proto i kůže nebo skořápka, jež jsou zvnějšku /věcí/ a vytvářejí jejich ochranu, získávají pevnost díky tomu, že se jim dostává  Čchi kovu.  
Takže mezi pěti prvky, a myriádami věcí, ani jedna nemůže neobsahovat kov.
 
 
VODA
 
Prvku voda přináleží sever, ročním obdobím je zima a v podnební transformaci její Čchi je chlad. Vlastnosti prvku voda je vlhkost, prosakuje směrem dolů, funkcí je zvlažovat. Tělesná funkce vody je plochá, přirozenosti studené.
Severu patří barva černá. Čchi vniká do ledvin a vychází přes dva spodní otvory, konečník a močovou rouru. Ledviny -  smyslový vývod mají přes uši, řídí kosti, kondice se pozná na vlasech. Její esence se uchovává v ledvinách, nemoci jí vzniklé se poznají na úponech svalů, na kostech. Její chuť je slaná, roční období je pod znamením planety Merkur, a nemoci jí způsobené se poznají na kostech, číslem je 6.
Močový měchýř - ledviny. Ledviny jsou ovlivňovány funkcí plic a ovlivňují funkci srdce. Při nedostatečné funkci ledvin dochází ke zvýšení tlaku v krevním řečišti a tím k poškození srdce.
 Přítomnost vody se v ostatních prvcích projevuje takto : ve dřevě jsou šťávy, to je voda ve dřevě, v zemi jsou prameny, to je voda v zemi, v kovu jsou tekutiny, to je voda v kovu, v ohni jsou rozpustné látky, to je voda v ohni. Voda je zdrojem tvoření a počátek zrodu všech věcí je ve vodě. 
Proto mezi pěti prvky ani jeden nemůže neobsahovat vodu.

 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nesouhlasím